Σπείρα

02 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202023 Δεκεμβρίου 201906 Νοεμβρίου 201924 Οκτωβρίου 201903 Ιουλίου 201928 Ιουνίου 201920 Μαΐου 201902 Απριλίου 201922 Μαρτίου 201903 Μαρτίου 201909 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201914 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201830 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201818 Δεκεμβρίου 201726 Σεπτεμβρίου 201721 Μαρτίου 201715 Νοεμβρίου 201608 Οκτωβρίου 201624 Μαΐου 201620 Νοεμβρίου 201519 Οκτωβρίου 201528 Ιουλίου 201522 Μαΐου 201526 Απριλίου 201523 Απριλίου 201508 Απριλίου 2015