Στις 24 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων «Κινούμαι Ηλεκτρικά».Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ήδη σε λειτουργία την ιστοσελίδα της δράσης στη διεύθυνση kinoumeilektrika.ypen.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την επισκέπτονται και να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες, για να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τις 7 Αυγούστου κι έπειτα. Δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας δίνεται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών: 213-1513.640, 213-1513.643,  213-1513.797, 213-1513.124, 213-1513.139