Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη έργων υποδομής εφοδιασμού των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας κάνουν οι ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και ο Οργανισμός Λιμένος Πάτρας. Οι τρεις εταιρείες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας να διερευνήσουν από κοινού το μέγεθος και τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου για ναυτιλιακή χρήση στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα Πατρών, αλλά και να προβούν στην από κοινού μελέτη όλων των απαιτούμενων ενεργειών καθώς και του πλαισίου επιχειρηματικής συνεργασίας για την κατασκευή εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας (Small Scale LNG), όπως αυτές περιλαμβάνονται στο master plan του λιμένα.