Τη Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ) ενεργοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση που υπέγραψε ο Μάκης Βορίδης.

Εργο της ΣΕΕΕ είναι ο συντονισμός των κεντρικών αρμόδιων Αρχών για την οργάνωση, την εποπτεία και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο με βάση τον Κανονισμό 2017/625 στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.