Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στον τομέα συντήρησης και πρόληψης των βλαβών των αστικών λεωφορείων και των τρόλεϊ της Αθήνας! Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) βρίσκεται στο τελικό στάδιο δημοπράτησης ενός πρωτοποριακού - καινοτόμου συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει την πρόγνωση και αποφυγή εμφάνισης βλαβών στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για το ολοκληρωμένο σύστημα «Προγνωστική διάγνωση της τεχνικής κατάστασης των οχημάτων με τη χρήση Μηχανικής Μάθησης» (Προ. Μη. Σ) και αφορά την εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων στα οχήματα της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται μετρήσεις και θα παρακολουθείται πλήρως και σε πραγματικό χρόνο η τεχνική κατάσταση του κάθε οχήματος. Για το σύστημα αυτό, που θα ενσωματωθεί στον τομέα συντήρησης των οχημάτων των ΟΣΥ, μίλησε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Νίκος Αθανασόπουλος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών «Iot» και «Machine Learning», οι φορείς υλοποίησης του συγκοινωνιακού έργου θα μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση κάθε οχήματος, να λαμβάνουν αποφάσεις ως προς την ανάγκη συντήρησής του βάσει της πραγματικής κατάστασής του, ενώ παράλληλα θα μπορούν να οργανώνουν καλύτερα την τεχνική βάση, κυρίως σε επίπεδο διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Η διαδικασία «predictive maintenance», αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα του στόλου των οχημάτων σε καθημερινή βάση.

Το σύστημα θα ενημερώνεται διαρκώς με τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες, καθώς και με ιστορικά δεδομένα βλαβών, τα οποία και θα επεξεργάζεται συνδυαστικά, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέπει μεγάλες ή και μικρές βλάβες, προτού αυτές εμφανιστούν στο όχημα. Με τον τρόπο αυτό, θα πραγματοποιούνται έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντήρησης και θα αποτρέπεται η ανάγκη επισκευής του οχήματος με πολλαπλάσιο κόστος.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ. Με το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σημαντικά το λειτουργικό κόστος των ΟΣΥ, εξυγιαίνοντας τα οικονομικά των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Παράλληλα, ο περιορισμός του αριθμού των οχημάτων που θα είναι παροπλισμένα λόγω βλαβών, θα έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν περισσότερα οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας, να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων, να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής των επιβατών στις στάσεις και τελικά να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης συνολικά του επιβατικού κοινού.

Ο σχεδιασμός του ΟΑΣΑ προβλέπει την εγκατάσταση του συστήματος σε περισσότερα από 860 οχήματα, λεωφορεία και τρόλεϊ. Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 100% από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο ΟΑΣΑ ολοκλήρωσε ήδη τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών (οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση) και είναι σε θέση να προκηρύξει το έργο αμέσως μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο έργο για λεωφορεία και τρόλεϊ που σχεδιάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ελάχιστα αντίστοιχα συστήματα λειτουργούν διεθνώς σε επίπεδο αστικών συγκοινωνιών.