Κύριε Διευθυντά,

«Στα Εξάρχεια κρύβονται/κατοικούν
οι διακινητές» άκουσα. Προφανώς για
να είναι κοντά στη... δουλειά τους.

Με τιμή Νεόκοπος