Πρωί πρωί χθες, η Moody's έβγαλε μια έκθεση για την ελληνική οικονομία, στην οποία λέει ότι τα δυσμενή δημογραφικά και οι χαμηλές επιδόσεις σε επίπεδο επενδύσεων και αποταμιεύσεων δημιουργούν αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, ενώ υπάρχει υψηλό επίπεδο ευπάθειας της χώρας σε κινδύνους γεγονότων, κυρίως λόγω του τραπεζικού κλάδου. Σωστά τα λέει και έτσι είναι. Λέει βέβαια παράλληλα ότι είναι βελτιωμένες οι επιδόσεις μεταρρυθμίσεων και η δομή του χρέους.

Από τα επιμέρους στοιχεία της έκθεσης ξεχωρίζω επισημάνσεις σύμφωνα με τις οποίες, το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας (B1) στηρίζεται από τη «μέτρια» οικονομική ισχύ της χώρας, αντανακλώντας τα υψηλότερα επίπεδα πλούτου συγκριτικά με άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα αξιολόγησης, μια μετρίου μεγέθους οικονομία με μέτρια επίπεδα διαφοροποίησης που εξισορροπείται από τη σημαντική ακόμα αβεβαιότητα ως προς τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Σημειώνω επίσης:

1.  Τη «μέτρια (-)» θεσμική ισχύ της Ελλάδας, η οποία λαμβάνει υπόψη τις αδύναμες ακόμα επιδόσεις της χώρας για το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα του κράτους και τον έλεγχο της διαφθοράς, όπως αυτές μετρώνται από τους δείκτες της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (Worldwide Governance), που εξισορροπούνται από τη βελτίωση των επιδόσεων σε ό,τι αφορά τη νομοθέτηση και την εφαρμογή συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων.

2. Τη  «χαμηλή (+)» δημοσιονομική ισχύ, η οποία αντανακλά το πολύ υψηλό χρέος της κυβέρνησης, το οποίο εξισορροπείται από την ήπια δομή του χρέους με πολύ χαμηλά επιτόκια και πολύ μακρές ωριμάσεις.

3. Την «υψηλή (+)» ευπάθεια σε κινδύνους γεγονότων, η οποία οφείλεται στους κινδύνους του τραπεζικού κλάδου.

Με αυτά ξεκίνησε η μέρα, ψαλιδίζοντας τις προσδοκίες αναβάθμισης.

Στο ύψος τους
τα ληξιπρόθεσμα

Περιμένω με αγωνία το σχέδιο της νέας κυβέρνησης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Είναι αυτό το οποίο μας είπαν προεκλογικά ότι θα δώσει ανάσα στη ρευστότητα της οικονομίας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω καταγράψει τίποτα, πέραν των στοιχείων για την εξέλιξη των οφειλών που δείχνουν «κολλημένες». Τα στοιχεία είναι του Ιουνίου, οπότε έχουν ακόμα την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Σύντομα όμως θα έρθουν και τα στοιχεία Ιουλίου, Αυγούστου και πάει λέγοντας με υπογραφή της νέας κυβέρνησης.

Τον Ιούνιο, λοιπόν, δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ήταν μειωμένες κατά 9 εκατ. ευρώ (!!!) και διαμορφώθηκαν σε 1,686 δισ. ευρώ από 1,695 δισ. ευρώ τον Μάιο. Μεγάλη μείωση. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν τον Ιούνιο σε 493 εκατ. ευρώ από 487 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Δεν τη λες μεγάλη αύξηση, αλλά δεν είναι και λίγο το συσσωρευμένο στοκ. Από τις οφειλές τις ληξιπρόθεσμες οι περισσότερες αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία (594 εκατ. ευρώ από 602 εκατ. ευρώ τον Μάιο) και τα νοσοκομεία (546 εκατ. ευρώ από 531 εκατ. ευρώ). Από κοντά και οι οφειλές των ΟΤΑ με 213 εκατ. ευρώ (από 226 εκατ. ευρώ).