Κύριε Διευθυντά,

Τύχη μεγάλη πάντως για αρχή δεν βλέπω...

Με τιμή

Νεόκοπος