Η αξία της εταιρείας Uber μπορεί να φτάσει τα 120 δισ. δολάρια όταν μπει στο χρηματιστήριο του χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών που θέλουν να αναλάβουν τη διαδικασία αυτή, όπως μετέδωσε η «Wall Street Journal». Η νέα προτεινόμενη αξιολόγηση της εταιρείας είναι υψηλότερη κατά 50 δισ. δολάρια από την προηγούμενη. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η είσοδος της Uber στο χρηματιστήριο μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς να είναι μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών.