Αντίστροφα μετρά και επισήμως ο χρόνος για τη διαδικασία επιλογής  νέου προέδρου και του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η θητεία των οποίων λήγει στις 30 Ιουνίου. Όπως είναι γνωστό με τη λήξη του δικαστικού έτους αποχωρούν, λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πέππας και η εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου Ξένη Δημητρίου.

Η διαδικασία ξεκινά με την προβλεπόμενη προεπιλογή των ανώτατων δικαστών για την κορυφή της πυραμίδας της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης ενώ η τελική επιλογή θα γίνει  μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ήδη τα πρώτα ονόματα των πιθανότερων για τις κορυφαίες αυτές θέσεις δικαστών έχουν αρχίσει να ακούγονται στον Αρειο Πάγο,αλλά όπως σημειώνουν δικαστικές πηγές , η διαδικασία βρίσκεται ακόμα στην αρχή και ουδείς μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια  τις τελικές επιλογές,που θα γίνουν μεταξύ ανώτατων δικαστικών λειτουργών με εμπειρία,νομικές γνώσεις και ήθος. Προϋποθέσεις που τους οδήγησαν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

«Με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου, ξεκίνησε η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία διαδικασία προεπιλογής ανωτάτων δικαστικών λειτουργών για τον ορισμό Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τριών Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ίδιο εν συνεχεία θα ακολουθηθεί και για τις θέσεις Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί, όπως προβλέπεται, με τη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, μετά από ακρόαση των προεπιλεγέντων και θα ολοκληρωθεί με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προαγωγή στις θέσεις αυτές μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου».