Προθεσμία για τις 3 Ιουνίου 2019 ζήτησε και έλαβε σήμερα από την Εισαγγελία Διαφθοράς ο πρώην υπουργός Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μετά την άρση της ασυλίας του, καλείται να δώσει εξηγήσεις  στο  πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται για την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων.

Το ερευνώμενο αδίκημα  από τους εισαγγελείς είναι αυτό της ηθικής αυτουργίας  σε απιστία. Η κλήση για την παροχή εξηγήσεων ήταν για σήμερα , αλλά ο πρώην υπουργός  όπως είχε δικαίωμα εκ του νόμου εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του, για να ζητήσει την προβλεπόμενη προθεσμία ώστε  να ενημερωθεί για το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και να προετοιμάσει το υπόμνημα παροχής εξηγήσεων προς αντίκρουση της αξιόποινης πράξης που ερευνάται. Αμέσως μετά  το τέλος της διαδικασίας αυτής η εισαγγελέας έχει δύο δικονομικές επιλογές.

Να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης ή να θέσει στο αρχείο την υπόθεση σε περίπτωση που  εξαλειφθούν οι ενδείξεις περί τέλεσης αξιόποινης πράξης.