Περισσότερα από 126.000 σπίτια καιι στις 13 περιφέρειες της χώρας, έναντι 96.000 σπιτιών το 2017 και 57.000 το 2016 ήταν διαθέσιμα προς ολιγοήμερη ενοικίαση μέσα από τις πλατφόρμες του Airbnb.

Η έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατοικιών έχει εκτοπίσει τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, εκτινάσσοντας στα ύψη και το κόστος των ενοικίων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Χανίων, όπου πλέον διατίθενται 4.300 σπίτια για βραχυχρόνια μίσθωση και μόλις 250 για μακροχρόνια μίσθωση! Αυτό σημαίνει, ότι στα Χανιά δύσκολα μπορεί πλέον να βρει κάποιος σπίτι για μακροχρόνια ενοικίαση.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε μελέτη της Grant Thornton, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ), με θέμα «Ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομίας του διαμοιρασμού και οι προτεινόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις».

Όπως αποκαλύπτουν τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο η μελέτη εντοπίζει τις κοινωνικές επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων μεταξύ άλλων:

ντοπίζει κυρίως τις κοινωνικές επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων, διαπιστώνοντας μεταξύ άλλων:

-ΣΤην ενίσχυση του φαινομένου «εκτοπισμού» ακινήτων από τις μακροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συγκεκριμένα, το πλήθος των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αναπτύσσεται με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν των ακινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης. Αυτό προκαλεί ανισορροπία στην ανάπτυξη του τουριστικού και του υπόλοιπου οικιστικού περιβάλλοντος, με αύξηση των τιμών ενοικίασης και επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων.

-Η οικονομία του διαμοιρασμού διευρύνει το φαινόμενο του «εκτοπισμού» και της αύξησης τιμών (crowding out and price effect). Ειδικότερα, στις κοινωνικές επιπτώσεις, σε επίπεδο αγοράς ακινήτων διαπιστώνεται ότι στην Αθήνα ένα ακίνητο στην οικονομία διαμοιρασμού στερεί δύο ακίνητα από τις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενώ προκαλεί αύξηση 9,3% στις τιμές των ενοικίων. Σε επίπεδο χώρας, η αύξηση των ενοικίων ανέρχεται στο 8,3%.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Grant Thornton, επιπτώσεις υπάρχουν και στα δημόσια έσοδα, αλλά και στην απασχόληση. Στην τριετία 2016-2018 εκτιμάται ότι η καθαρή απώλεια των δημοσίων εσόδων ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ χάθηκαν συνολικά 36.560 θέσεις εργασίας.

Μάλιστα το ΞΕΕ έχοντας ως βάση του τη μελέτη της Grant Thornton, προτείνει την υιοθέτηση και στην Ελλάδα, μέτρων που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, όπως:

- Εγγραφή των ακινήτων σε ειδικό μητρώο και τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

- Καθορισμός ορίου ημερών μίσθωσης και προσδιορισμός μέγιστου αριθμού ακινήτων προς διάθεση, ανά ιδιοκτήτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο εξωτερικό, ως όρια έχουν τεθεί οι 30 διανυκτερεύσεις σε Ολλανδία και Καναδά, οι 31 διανυκτερεύσεις στην Ισπανία, οι 90 διανυκτερεύσεις σε Γερμανία (σε δευτερεύουσα κατοικία), Γαλλία (κύρια κατοικία), Βέλγιο, Αγγλία και Ισλανδία και οι 120 διανυκτερεύσεις στη Γαλλία, εφόσον πρόκειται για δευτερεύουσα κατοικία.

- Εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων, μέσω της πρόβλεψης κανόνων συμπεριφοράς.

- Φορολόγηση ισοδύναμη με αυτή των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

- Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σαφείς κανόνες λειτουργίας και ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων.

- Στενή συνεργασία των ρυθμιστικών Αρχών με τους διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού (σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας, σύνδεση των συστημάτων για ανταλλαγή δεδομένων).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από