Από τις διαθέσεις των ξένων επενδυτών εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς παρά τις πολυετείς και σημαντικές προσπάθειες μεταρρύθμισης της και την τεράστια εσωτερική υποτίμηση, οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές, αποτελούν το μοναδικό κανάλι χρηματοδότησης για την οικονομία, όπως εκτιμά σε έκθεση της η Citigroup.

Η συγκεκριμένη έκθεση, χαρακτηρίζει επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα θα έχει εκλογές μέσα στο 2019, ως μία σημαντική ευκαιρία βελτίωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Citi ενδεχόμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελέσει θετική εξέλιξη, καθώς «μια πιο συντηρητική κυβέρνηση αναμένεται να είναι πιο φιλική από την υφιστάμενη τόσο για τις αγορές όσο και για την επιχειρηματικότητα».

Όπως εκτιμά η αμερικανική τράπεζα αν υλοποιηθεί το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα «κόκκινα» δάνεια τότε η ελληνική οικονομία μπορεί να δει τις πρώτες «ενέσεις» ρευστότητας την περίοδο 2019-2020.

«Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και μια μεγάλη εσωτερική υποτίμηση, η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών βελτιώθηκε λιγότερο από ό, τι σε άλλες χώρες της ΕΕ που διασώθηκαν. Οι αποταμιεύσεις εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν στις επενδυτικές ανάγκες της οικονομίας, αφού οι πραγματικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά περίπου 65% από το 2007. Οι τραπεζικές πιστώσεις εξακολουθούν να συρρικνώνονται, καθώς οι τράπεζες επιβαρύνονται με τα υψηλά (αν και μειωμένα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει χαρακτηριστικά η Citi.

«Συνολικά, οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης μεταξύ των ξένων επενδυτών, οι οποίοι παραμένουν το μόνο χρηματοδοτικό κανάλι για την οικονομία», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην έκθεση.