Του Ευθύμιου Μπακογιάννη

Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Ε.Μ.Π.

Ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Cycling as an element of urban climate mitigation policy» έρχεται να αναδείξει τη συμβολή του ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στόχο τη στροφή των πολιτών για τη καθημερινή χρήση του μέσου αυτού. Ειδικότερα, η έρευνα θα συζητήσει τρόπους για την αξιολόγηση του σημερινού καθεστώτος της ποδηλασίας και θα καταθέσει προτάσεις για την ανάπτυξη μέτρων πολιτικής και σχεδιασμού στους τομείς των υποδομών, των υπηρεσιών και της προώθησης του ποδηλάτου.

Μέσω της έρευνας θα δοθεί η δυνατότητα σε πέντε χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συνεργαστούν στενά : Tartu (EE), Ρίγα (LV), Βαρσοβία (PL), Velika Gorica (HR), Βριλήσσια. Οι παραπάνω πόλεις θα αναπτύξουν δικές τους λύσεις και στρατηγικές για την προώθηση της αστικής ποδηλασίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο είναι εταίρος η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει συνταχθεί ερωτηματολόγιο προς τους χρήστες του ποδηλάτου, με σκοπό να εντοπιστούν οι βέλτιστες διαδρομές και τα κριτήρια επιλογής τους, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.lamapoll.de/cyclurban/el.

Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://goo.gl/5CzHw1