Εχει γίνει ανέκδοτο όταν λέμε: «Ολοι ΠΑΣΟΚ». Αλλά μήπως είναι αλήθεια. Το κόμμα του Ανδρέα γιόρτασε τα 44 του χρόνια και πολλοί αναρωτήθηκαν αν υπάρχουν Νεολαίοι για να συνεχίσουν την ιστορία του. Τα κόμματα δημιουργούνται από τις ανάγκες της κοινωνίας και διατηρούνται αν συνεχίζουν να υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο… πέρασαν όλοι, μπορεί να συγχρονιστεί με τα κελεύσματα των καιρών.