Με χαμηλούς ρυθμούς συνεχίστηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ ανήλθε στο  1,8% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κατά 0,2% σε τριμηναία. Το πρώτο τρίμηνο ανήλθε κατά 0,9% σε τριμηνιαία και 2,5% σε ετήσια βάση.

Από τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου προκύπτει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών, καθώς κατανάλωση και ιδιωτικές επενδύσεις έχουν αρνητικό πρόσημο – «βούτηξαν» κατά 5,4% σε σχέση με πέρσι.

Ειδικότερα, κατά τη σύγκριση δευτέρου τριμήνου 2018 με δεύτερο τρίμηνο 2017:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 0,8%.
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 5,4%.
  • Αύξηση 9,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
  • Αύξηση 4,3 % παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Σε τριμηνιαία βάση (σύγκριση δευτέρου τριμήνου 2018 με πρώτο τρίμηνο 2018), το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2%.

Ειδικότερα:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μηδενική μεταβολή 0,0 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.
  • Αύξηση κατά 3,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,6% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,5%.
  • Αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2%.