Στην συγχώνευση ΔΟΥ για την εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με σχετική ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ  ενημερώνει, «ότι στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω συγκέντρωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων σε ενισχυμένες ΔΟΥ, καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών και ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., συγχωνεύονται, στο νομό Αττικής, οι εξής γειτονικές ΔΟΥ:

Από 08/10/2018:

Η ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, στη ΔΟΥ Νέας Ιωνίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνεργασία με το Δήμο Νέου Ηρακλείου, θα λειτουργήσει Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) σε κτίριο που θα διαθέσει ο Δήμος.

Η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά, στη ΔΟΥ Α’ Πειραιά.

Από 22/10/2018:

Η ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών, στη ΔΟΥ Α’ Αθηνών.

Η ΔΟΥ Δ’ Πειραιά, στη ΔΟΥ Ε’ Πειραιά.

Από αυτές τις ημερομηνίες και μετά, παύουν να λειτουργούν οι ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου, Γ’ Πειραιά, ΣΤ’ Αθηνών και Δ’ Πειραιά και η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων αυτών περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες συγχωνεύονται».