Στη Μαλαισία θυσιάζουν ένα μοσχάρι γιορτάζοντας. Και χρειάστηκαν πολλοί για να καταφέρουν να καθυποτάξουν το ζώο και να το προσφέρουν θυσία στο θεό τους.