Ησυχες μέρες του Αυγούστου στην Αθήνα. Εκεί όπου όλοι λείπουν και οι εναπομείναντες παίζουν με το νερό