Οχι, δεν είναι πίνακας ζωγραφικής, ένα νεκρό τοπίο σε έναν καμβά. Είναι η Ελλάδα, ένα κομμάτι αυτής της πανέμορφης χώρας. Είναι η λίμνη Πλαστήρα. Ας την χαρούμε προτού ένας εμπρηστής ή τα ανθρώπων έργα την καταστρέψουν