Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) προχώρησε η ΟΛΠ ΑΕ με την κινεζική Qingdao Port Group, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια στον κόσμο και διεθνή κόμβο των μεταφορών. Το ΜΟU υπεγράφη από τον Αθανάσιο Λιάγκο, σύμβουλο διοίκησης και μέλος του  διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΠ ΑΕ, και του προέδρου του Qingdao Port Group Ζεν Μιγκούι. Οι τομείς συνεργασίας που αναφέρονται στο μνημόνιο είναι οι εξής: ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, εκπαίδευση προσωπικού, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από καλές πρακτικές κ.ά. Ο βασικός στόχος που επιδιώκεται μέσα από τη στρατηγική συνεργασία των δύο λιμένων στους παραπάνω τομείς είναι η ανάπτυξη συνεργιών σε έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη των logistics και θα ενισχύσουν τις θέσεις των λιμένων ως πυλών εμπορίου.