Το ξαφνικό «πάγωμα» των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία δεν στάθηκε εμπόδιο για την σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στις εταιρείες μετρό της Αθήνας και της Μόσχας, για την τουριστική προβολή των δύο χώρων, μέσω των συρμών των δύο μέσων σταθερής τροχιάς.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ενέκρινε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το μετρό της Μόσχας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Το «ντύσιμο» ενός συρμού του μετρό της Αθήνας και ενός συρμού του μετρό της Μόσχας για διάστημα έξι μηνών, με θέματα πολιτιστικής ατζέντας, τουρισμού και γενικότερα θετικής προβολής της εικόνας των δύο χωρών, με προτεινόμενη έναρξη το Νοέμβριο του 2018.

Δυνατότητα προβολής σποτ ίδιας θεματολογίας με διάρκεια μέχρι 30 δευτερόλεπτα στις οθόνες των δικτύων των δύο μετρό. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναπαραγωγή ενός σποτ μέχρι 10 ημέρες ανά μήνα.

Την παραχώρηση χώρων σε σταθμούς των δύο μετρό για δρώμενα πολιτιστικού ή και τουριστικού ενδιαφέροντος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι ενέργειες θα είναι αντίστοιχες στα δύο δίκτυα μετρό. Δηλαδή, για κάθε ενέργεια που θα γίνεται στο μετρό της Αθήνας για την προβολή της Ρωσίας, θα πραγματοποιείται αντίστοιχη ενέργεια στο μετρό της Μόσχας για προβολή της Ελλάδας.

Επίσης, ορίζεται πως τα έξοδα, ο σχεδιασμός της καμπάνιας και των δρώμενων, η επιλογή των θεμάτων, το υλικό των προβολών και τα έξοδα παραγωγής (δημιουργία εικαστικών, εκτυπώσεις, επικόλληση και αποκόλληση από τους συρμούς των διαφημιστικών προβολών) θα βαρύνουν το υπουργείο Τουρισμού και όχι την ΣΤΑΣΥ.

Η ΣΤΑΣΥ, όπως αναφέρεται στη σχετική συμφωνία, δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση, εκτός από την χωρίς τίμημα παραχώρηση των διαφημιστικών μέσων και χώρων φιλοξενίας, με βάση τη διαθεσιμότητά της.

Τον συντονισμό των δράσεων αυτών μεταξύ των δύο πόλεων τον έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας, που είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ο μοναδικός μη κυβερνητικός, εκπαιδευτικός και πολιτιστικός φορέας ανάπτυξης των σχέσεων, μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.