Στα 534 εκτάρια μετρήθηκε η έκταση της πλημμύρας που έπληξε την Μάνδρα και την Μαγούλα στις 26 Ιουνίου 2018 προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Αυτό προέκυψε από την εναέρια καταγραφή της πληγείσας περιοχής που πραγματοποίησε η ομάδα της υπηρεσίας FloodHub του Κέντρου Τηλεπισκόπησης για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Beyond του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Με την χρήση τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας αλλά και με την αξιοποίηση δεδομένων crowdsourcing και αυτοψίες παρήχθησαν εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης που καλύπτουν έκταση 1629 εκταρίων. Παράλληλα συλλέχθηκε και αναλύθηκε οπτικοακουστικό υλικό που δημοσίευσαν κάτοικοι από τις πληγείσες περιοχές.

Σημειώνεται ότι η ομάδα είχε πραγματοποιήσει και στις 15 Νοεμβρίου 2017 χαρτογράφηση της Μάνδρας και της Μαγούλας, τότε που η πλημμύρα είχε προκαλέσει τον θάνατο 22 ανθρώπων. Τότε η έκταση της πλημμύρας είχε μετρηθεί στα 245 εκτάρια. Η υπηρεσία FloodHub του Κέντρου BEYOND είναι μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες της Ευρώπης και μπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε πλημμυρικό συμβάν, σε οποιαδήποτε λεκάνη απορροής, ώστε να εκτιμηθεί η μέγιστη έκταση της πλημμύρας, τόσο με χαρτογράφηση μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης όσο και με προσομοίωση -με χρήση λογισμικού, επεξεργασία διαθέσιμων μετεωρολογικών στοιχείων και κάποιες παραδοχές- και αφετέρου για να εκπονηθεί λεπτομερέστερη μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος ώστε να εντοπιστούν οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την πλημμύρα- για παράδειγμα ανθρώπινες παρεμβάσεις, τεχνικά έργα, αλλαγές τοπίου λόγω καμένων εκτάσεων και αστικών επεκτάσεων- και να προταθούν κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης και πρόληψης μελλοντικών αστοχιών και καταστροφών.