Για τα σημαντικότερα εμπόδια και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα αλλά και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, αντάλλαξαν απόψεις οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών κοινωνικών εταίρων με τον επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ Ντένις Μπότμαν. Στη συνάντηση ενόψει της σχετικής έκθεσης που ετοιμάζει το ΔΝΤ για την «ενίσχυση της παραγωγικότητας και της μεγέθυνσης» συμμετείχαν ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ και ο ΣΕΤΕ. Η ΕΣΕΕ, όπως ανακοίνωσε, παρουσίασε τα προβλήματα της υπερφορολόγησης και της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.