Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση δανεισμού ύψους 373 εκατ. ευρώ του ομίλου Vivartia καθώς υπογράφηκαν και οι επιμέρους συμβάσεις δανεισμού με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, οι βασικοί όροι της αναδιάρθρωσης είναι ιδιαιτέρως επωφελείς για τη Vivartia, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, παράταση της λήξης των δανείων μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2024, καθώς επίσης και μείωση του κόστους δανεισμού. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης αποτελεί ορόσημο για τον όμιλο Vivartia, κλείνοντας θετικά και αποτελεσματικά μια μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες και θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων».