Στα Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) θα εξεταστούν σήμερα οι τελειόφοιτοι του Λυκείου που δίνουν φέτος Πανελλαδικές για μια θέση στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 19 Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού).
Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι εξετάσεις συνεχίστηκαν με μαθήματα ειδικότητας, ενώ για την κατηγορία αυτή η εξεταστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου.