Το άριστα θα είναι δύσκολο φέτος για τους νέους και τις νέες που διαγωνίζονται για μια θέση στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, τόσο για τη Φυσική Προσανατολισμού όσο και για την Ιστορία.
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων επέλεξαν και στα δύο μαθήματα θέματα απαιτητικά, για καλά προετοιμασμένους μαθητές, που έχουν δυνατότητα κριτικής σκέψης και εμβάθυνσης. Ετσι, ειδικά στο κρίσιμο μάθημα της Φυσικής (που συνδέεται με πολλές περιζήτητες σχολές, όπως τα Πολυτεχνεία και οι Ιατρικές), οι χθεσινές εξετάσεις αναμένεται να οδηγήσουν βαθμολογικά σε λιγότερα άριστα γραπτά.
Και στην Ιστορία όμως, αν και το επίπεδο δυσκολίας κρίνεται στον ίδιο βαθμό με  το αντίστοιχο περσινό, υπήρξε ένα ερώτημα (το Δ1) που απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικές πηγές της ύλης και κριτική σκέψη.
Αναλυτικά, χθες οι υποψήφιοι εξετάστηκαν ανάλογα με την κατεύθυνση που επέλεξαν σε ένα από τα μαθήματα: Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (ΟΠ Θετικών Σπουδών), Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού, όπως σχολίασε η Ομοσπονδία Φροντιστών Ελλάδας, ήταν σαφή, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της συγκεκριμένα, «το Δ4 απευθυνόταν σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Τα θέματα περιείχαν αναφορές σε ασκήσεις του σχολικού βιβλίου (θέμα Β2 και θέμα Γ). Ηταν σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά». Για την Ιστορία η Ομοσπονδία ανέφερε ότι «τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους μαθητές και στις δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν την πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν τον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα, που απαιτούσαν ωστόσο τη συνθετική ικανότητα των υποψηφίων. Συγκριτικά χαρακτηρίζονται δυσκολότερα σε σχέση με τα περσινά θέματα».
Τέλος, στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τονίστηκε ότι «γενικά, τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Θεωρούνται δυσκολότερα από πέρυσι, με σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψηφίους. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών του προγραμματισμού. Η ανάπτυξη, δε, της αλγοριθμικής σκέψης από τους υποψηφίους είναι ένα έργο που απαιτεί εξοικείωση και προετοιμασία, η οποία δεν επιτυγχάνεται σε μία μόνο χρονιά».
Αύριο Παρασκευή θα εξεταστούν στα Λατινικά (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών) και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής). Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 19 Ιουνίου με το μάθημα της Βιολογίας (Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού).
Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα με μαθήματα ειδικότητας – θα ολοκληρωθούν στις 21 Ιουνίου.