Η Πελοπόννησος, η νότιος Εύβοια και τμήματα της Στερεάς Ελλάδας είναι εκείνα που μετρούν τις μεγαλύτερες πληγές από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περίοδο 2000-2016.

Αυτό προκύπτει από την λεπτομερή καταγραφή που πραγματοποίησε για πρώτη φορά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές -που έκαψαν τουλάχιστον 200 στρέμματα η κάθε μία- από το 2000 έως το 2016 κατά τους μήνες υψηλού κινδύνου, δηλαδή από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο.

Τα διαγράμματα που παρουσιάζουν το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου σε μηνιαία και ετήσια βάση καθώς και ανά δήμο το Αστεροσκοπείο καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος DISARM το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.