Ενίσχυση της κερδοφορίας τους και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2018, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησαν. Εθνική, Alpha Bank και Eurobank έχοντας περάσει με επιτυχία την Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 δηλώνουν έτοιμες να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία.
Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 20 εκατ. ευρώ το α" τρίμηνο του 2018 σε επίπεδο ομίλου έναντι ζημιών 60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο πέτυχε η Εθνική Τράπεζα, με την οργανική της κερδοφορία να αντικατοπτρίζει τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,6% σε τριμηνιαία βάση και τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στο ίδιο διάστημα.
Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας συνεχίστηκε και κατά το α" τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε 0,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ έχουν ήδη μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 5 δισ. ευρώ από το τέλος του 2015. «Τα αποτελέσματα α" τριμήνου 2018 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΤΕ στην οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας στον ισχυρό ισολογισμό και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς.
Κέρδη 65,2 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank το α" τρίμηνο του 2018, ενώ παράλληλα πέτυχε την περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,8 δισ. ευρώ και των δανείων σε καθυστέρηση κατά 3,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο ανήλθαν σε 35,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018, αυξημένα κατά 1 δισ. ευρώ το α" τρίμηνο. «Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσαμε να μειώνουμε τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητoς της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ έχουμε υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης.
 Σε κερδοφορία α" τριμήνου 2018 παρέμεινε και η Eurobank, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 57 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ο σχηματισμός νέων παρέμεινε αρνητικός άνω των 200 εκατ. το α" τρίμηνο. Παράλληλα οι καταθέσεις αυξήθηκαν, όπως και οι χορηγήσεις της τράπεζας διατηρώντας τον ρυθμό του 2017. «Η Ελλάδα πλησιάζει προς το τέλος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η Eurobank εστιάζει στη χρηματοδότηση της οικονομίας και των πελατών της» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας. Επίσης σε δηλώσεις του στο Bloomberg ανέφερε ότι η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενός νέου καλυμμένου ή senior ομολόγου κατά τη διάρκεια του 2018, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση αυτή.