Πραγματοποιήθηκε η διήμερη, κοινή δράση της Elix/ Ελιξ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας με τους Médecins du Monde Greece – Γιατροί του Κόσμου για τον οδοντιατρικό έλεγχο των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση» που υλοποιείται με τη στήριξη της UNICEF και τη χρηματοδότηση της European Commission – Civil Protection & Humanitarian Aid Operations – ECHO.

Η δράση έλαβε χώρα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο (Learning Centre) της ΕΛΙΞ στην Πατησίων 20-22, την Παρασκευή 4 Μαΐου και το Σάββατο 5 Μαΐου, όπου εξειδικευμένο προσωπικό των δυο οργανώσεων και οδοντίατροι των Γιατρών του Κόσμου παρείχαν οδοντιατρικό έλεγχο σε περισσότερα από 100 παιδιά μεταναστών και προσφύγων.

Οι ωφελούμενοι αποτελούνταν από δυο ομάδες και πιο συγκεκριμένα, παιδιά 6-12 ετών και έφηβοι 13-17 ετών, ενώ ανάμεσα στις εργασίες που παρείχαν οι οδοντίατροι ήταν και κλινική εξέταση, φθορίωση και συμβουλευτική στοματικής υγιεινής.

Στην δράση έλαβαν μέρος οδοντίατροι, παιδαγωγοί/κοινωνικοί λειτουργοί, μεταφραστές, καθώς και εθελοντές των δυο οργανώσεων ενώ όλες οι υπηρεσίες ήταν δωρεάν.