Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ θα έχουν οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που επιβάλλει η φορολογική Αρχή. Με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η ηλεκτρονική υποβολή ξεκινά πιλοτικά από τις 9 Μαΐου για πράξεις που έχουν εκδοθεί από πέντε ΔΟΥ (ΦΑΕ Αθηνών, Χολαργού, Ψυχικού, Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης).
Σε ορίζοντα εξαμήνου, η ευχέρεια ηλεκτρονικής υποβολής θα παρασχεθεί σταδιακά για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις υπόλοιπες ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας θα εκτιμηθεί το αποτέλεσμα αυτής, ώστε προοδευτικά η ηλεκτρονική υποβολή να καταστεί η μοναδική διαδικασία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της ΔΕΔ.