Η Ευρωπαϊκή Ενωση σκέφτεται να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο χορήγησης κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ώστε το ταμείο συνοχής να δίνει περισσότερα χρήματα σε χώρες με μεγαλύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, σύμφωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να διοχετευτούν δεκάδες δισ. ευρώ στις χώρες του Νότου, πιθανότατα εις βάρος χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία. Αυτό θα γίνει επειδή οι Βρυξέλλες θέλουν να βάλουν τέλος στην πρακτική χορήγησης κεφαλαίων συνοχής με αποκλειστικό κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας. Αντίθετα, τώρα θέλουν ουσιαστικά να εφαρμόσουν ευρύτερα κριτήρια για τη χορήγηση κεφαλαίων από το ταμείο συνοχής, όπως είναι η ανεργία των νέων, η εκπαίδευση, η μετανάστευση και η καινοτομία, ανέφερε επίσης η βρετανική εφημερίδα.
Αυτό προκύπτει από προσχέδιο της σχετικής νομοθεσίας το οποίο είδαν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» και αφορά τον προϋπολογισμό της Κομισιόν για το διάστημα από το 2021 έως το 2027. Το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί μέσα στον Μάιο, αλλάζοντας δραστικά το πώς διανέμονται τα κεφάλαια των 350 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται το ταμείο συνοχής. Το ταμείο αυτό έχει παραδοσιακά ως στόχο τη στήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι ακριβείς λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση, με μεγάλη μάλιστα μυστικότητα. Αυτό κάνει πιο δύσκολο το έργο του επιτρόπου της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού Γκίντερ Ετινγκερ. Οι διαπραγματεύσεις αυτές αναμένεται ότι θα είναι οι δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών λόγω πιέσεων που ασκούν αρκετές χώρες και ομάδες χωρών. Ομως διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ εκτιμούν ότι στο τέλος θα υπάρξει αναδιανομή κεφαλαίων από την Πολωνία, την Τσεχία και τις χώρες της Βαλτικής προς την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, ακόμη και προς συγκεκριμένες περιοχές της Γαλλίας, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Μέχρι τώρα οι χώρες του Νότου ήταν πιο ριγμένες σε σύγκριση με αυτές της Ανατολικής Ευρώπης. Οταν ο προηγούμενος προϋπολογισμός είχε συμφωνηθεί το 2013, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Ελλάδα και η Ισπανία είχαν λάβει λιγότερα χρήματα από το ταμείο συνοχής καθώς τα σχετικά ποσά ήταν μειωμένα έως 30%. Μετά τη μεγάλη διεύρυνση της ΕΕ από το 2004 και έπειτα, τα λεγόμενα διαρθρωτικά κεφάλαια της Κομισιόν διοχετεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό προς νέες χώρες – μέλη με στόχο να κλείσει η ψαλίδα με τις υπόλοιπες. Ετσι η Πολωνία έλαβε από το ταμείο συνοχής και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα από το 2014 έως το 2020 περίπου 77 δισ. ευρώ. Η Ουγγαρία έλαβε 22 δισ. και η Σλοβακία 14 δισ. ευρώ.