Θέσεις νοσηλευτών και αισθητικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναζητεί ο όμιλος Figura – Eonia για τη στελέχωση των ιατρείων και των κέντρων ιατρικής αισθητικής. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των νοσηλευτών πρέπει να έχουν πτυχίο σχολής ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης στον τομέα της νοσηλευτικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ).  Πτυχίο σχολής ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης στον τομέα της αισθητικής πρέπει αντίστοιχα να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις των αισθητικών. Και για τις δύο θέσεις θα συνεκτιμηθούν τυχόν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικών, καθώς και αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται στην ιστοσελίδα του ομίλου www.figurabody.gr