Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί κλινικά σε ασθενείς προσομοίωση δύσκολης χειρουργικής επέμβασης με τη δημιουργία 3D μοντέλων εσωτερικών ανθρώπινων οργάνων.

Πρόκειται για μία καινοτομία, διεπιστημονικού χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρώπινων οργάνων εσωτερικού σώματος για χειρουργικούς σκοπούς». Σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση τεχνικών ψηφιοποίησης, μοντελοποίησης και τρισδιάστατης αναπαραγωγής ηπατικών μοντέλων ασθενών που πάσχουν από διάφορες ασθένειες (όγκοι, κίρρωση κ.ά.), χρησιμοποιώντας έναν κοινό 3D εκτυπωτή και τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.

Για την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα αντιμετωπιστούν πιλοτικά ασθενείς που θα εισαχθούν με διαγνωσμένο ηπατικό όγκο στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη. Η καινοτόμα μέθοδος θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε χειρουργικές επεμβάσεις του ήπατος και χοληφόρων, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων.

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ, Υπ. Διδάκτορες και ερευνητές από την Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Χειρουργικής Βασίλειου Παπαδόπουλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, υπό την ομάδα του Καθηγητή Βασίλειου Τσιούκα, καθώς και από μέλη του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, υπό τη διεύθυνση του Συντονιστή Διευθυντή Ιωάννη Τσιτουρίδη.