Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 90 εκατ. έως 120 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Με σχετική ανακοίνωσή του ο όμιλος με την πολυσχιδή δραστηριότητα σε κατασκευές, ΑΠΕ, θερμική ενέργεια, παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων, real estate και ορυχεία κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 16 Μαρτίου, «η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου θα είναι κατ" ελάχιστον 90 εκατ. ευρώ και έως 120 εκατ. ευρώ με τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών». Στην ίδια ανακοίνωση η διοίκηση σημειώνει ότι «η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς».
ΤΙ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ο χρόνος της έκδοσης του ομολογιακού δανείου θα εξαρτηθεί από τον χρόνο της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των υποδομών και των ΑΠΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε ολοκληρώσει το περσινό καλοκαίρι με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου 60 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους επενδύσεών της σε έργα ΑΠΕ και διαχείρισης απορριμμάτων.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρεί το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,950 δισ. ευρώ, καθώς και τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο.
 Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 604,6 εκατ. ευρώ έναντι 580,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και ήταν αυξημένες κατά 4,1%. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκε σε 159,1 εκατ. ευρώ, έναντι 120,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 και ήταν υψηλότερη κατά 31,6%.