Με 135 ελεγκτές πρόκειται να στελεχωθεί η νέα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και υπεγράφη από τον υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο, οι ελεγκτές αναμένεται να αποσπαστούν από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα και με την πρόσκληση, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
– 60 θέσεις πρόκειται να καλυφθούν από εφοριακούς υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
– 20 θέσεις πρόκειται να καλυφθούν από υπαλλήλους στα τελωνεία, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
– 5 θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από τον κλάδο της πληροφορικής
– 50 θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιθεωρητών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσιονομικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καθώς και ενστόλους. Επισημαίνεται ότι για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σε αυτήν 60 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ. Οπως εκτιμάται, η διάρκεια απόσπασης θα είναι για δύο χρόνια και θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης για έναν χρόνο. Βάσει της απόφασης, η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, αφού πρώτα συνεκτιμηθούν τόσο τα προσόντα τους όσο και η επαγγελματική εμπειρία τους.