Με ταχύτερους ρυθμούς προχωρά η ένταξη επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στη διάρκεια των 30 εβδομάδων από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3/8/17 – 1/3/18) έχουν αρχίσει τη διαδικασία καταχώρισης αίτησης υπαγωγής 27.093 ενδιαφερόμενοι. Από αυτούς οι 9.079 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης ενώ ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 4.374 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οριστικά έχουν υποβληθεί 632 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 186 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Από αυτές, 34 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 19 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους.