Αύξηση 4% αναμένεται στον κλάδο των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και των συσκευών εικόνας και ήχου την επόμενη πενταετία ενώ έπειτα από μια περίοδο κάμψης στο διάστημα 2013-2017 παρουσίασαν αύξηση 2,7%. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει που κλαδική μελέτη της ΣΤΟΧΑΣΙΣ σύμφωνα με την οποία το μέγεθος αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτιμάται σε 1.174 χιλ. τεμάχια το 2017 και το μέγεθος αγοράς των συσκευών εικόνας και ήχου σε 1.110 χιλ. τεμάχια, με ρυθμό μεταβολής και στις δυο κατηγορίες στο διάστημα 2013-2017 της τάξης του 2,7%.