Το κύμα αποεπένδυσης που έχει σαρώσει την ελληνική οικονομία δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ύφεση των έξι τελευταίων χρόνων. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και διαρθρωτικό. Στην απουσία ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, το προβληματικό καθεστώς αδειοδοτήσεων, τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις, την ανασφάλεια δικαίου, την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων του κράτους προστέθηκε το σημερινό κόστος της κρίσης, όπως η υπερφορολόγηση, οι υψηλές τιμές ενέργειας και ασφαλιστικών εισφορών.
Ακόμη χειρότερα, ξένες επενδύσεις στη χώρα μετατρέπονται σε σημαίες πολιτικής και κομματικής πόλωσης, όπως η επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής, αφαιρώντας αξιοπιστία και εντείνοντας την ανασφάλεια που πλανάται για τις προοπτικές της οικονομίας μας. 
Κανείς επενδυτής δεν θα μας περιμένει να λύσουμε τα υπαρξιακά μας προβλήματα. Τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα στον πλανήτη και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες. Ο ανταγωνισμός εντείνεται στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα; Τρία πράγματα:
Να εμπιστευθούμε εμείς πρώτοι τους εαυτούς μας. Μετά θα μας εμπιστευθούν και οι ξένοι. Χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και συνειδητοποίηση ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων με μεγαλύτερη τόλμη, αποφασιστικότητα και χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις.
Να κρατήσουμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα, δημιουργώντας ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Ο Θεόδωρος Φέσσας είναι πρόεδρος του ΣΕΒ