Παρασκευή 29 Μαΐου

ΑΘΗΝΑ
08.00-14.30
Αλεξάνδρα (τηλ.: 210-3381.100, παθολογική, καρδιολογική, ενδοκρινολογική, οδοντιατρική). Ελπίς (τηλ.: 213-2039.000, παθολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, αιματολογική, οδοντιατρική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας (τηλ.: 213-2057.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, οδοντιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική, ΩΡΛ, γυναικολογική). Παμμακάριστος (τηλ.: 213-2042.100, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, νευρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Σωτηρία (τηλ.: 210-7763.100, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, οδοντιατρική, ΩΡΛ). ΚΑΤ (τηλ.: 213-2086.000, χειρουργική, νευροχειρουργική, ρευματολογική). Αγιος Σάββας (αιματολογική έως 15.00). Οφθαλμιατρείο Αθήνας  (τηλ.: 213-2052.701, οφθαλμολογική). Ελ. Βενιζέλου (γυναικολογική), Αρεταίειο (210-7286.000, γυναικολογική, μαιευτική). Παίδων Πεντέλης (παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική).
08.00-16.00
Αγιοι Ανάργυροι (210-3501.500, ογκολογική έως 15.00). Αγιος Σάββας (210-6409.000, ογκολογική έως 15.00).
08.00-23.00
Αττικόν (10.00-22.00: ψυχιατρική, όχι εισαγγελικά περιστατικά).
14.30-08.00
Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ (τηλ.: 213-2088.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, γαστρεντερολογική, ενδοκρινολογική, θωρακοχειρουργική, νευρολογική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, οδοντιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Ιπποκράτειο (τηλ.: 213-2088.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, γαστρεντερολογική, ενδοκρινολογική, νεφρολογική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Αμαλία Φλέμιγκ (τηλ.: 213-2003.200, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, ορθοπεδική).
08.00-08.00
Ιπποκράτειο (τηλ.: 213-2088.000, γναθοχειρουργική, καρδιοχειρουργική). ΚΑΤ (τηλ.: 213-2086.000, θωρακοχειρουργική, ορθοπεδική). Α. Συγγρός (δερματολογική). Ασκληπιείο Βούλας (τηλ.: 213-2163.000, ορθοπεδική). Σωτηρία (τηλ.: 210-7763.100, πνευμονολογική). Γ. Γεννηματάς (πλαστική χειρουργική). ΨΝΑ Δαφνί (ψυχιατρική, για εκούσια και εισαγγελικά περιστατικά). Ελ. Βενιζέλου (γυναικολογική, μαιευτική). Αλεξάνδρα (τηλ.: 210-3381.100, μαιευτική). Παίδων Αγλαΐα Κυριακού (παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08.00-08.00
Ασκληπιείο Βούλας (τηλ.: 213-2163.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, ουρολογική, οφθαλμολογική έως 14.30, ρευματολογική, ΩΡΛ, παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική). Θριάσιο (παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική,νευρολογική, νευροχειρουργική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, πνευμονολογική, ΩΡΛ, πλαστική χειρουργική, γυναικολογική, μαιευτική, παιδιατρικό).
Σάββατο 30 Μαΐου


ΑΘΗΝΑ
08.00-08.00
Ελπίς (τηλ. 213-2039.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, οδοντιατρική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Αλεξάνδρα (τηλ. 210-3381.100, παθολογική, καρδιολογική, αιματολογική, ενδοκρινολογική, οδοντιατρική, γυναικολογική, μαιευτική). Λαϊκό (τηλ. 210-7456.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, αιματολογική, νεφρολογική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ρευματολογική, ΩΡΛ). ΚΑΤ (τηλ. 213-2086.000, παθολογική έως 22.00, καρδιολογική έως 22.00, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, γναθοχειρουργική, θωρακοχειρουργική, νευρολογική έως 22.00, νευροχειρουργική, ορθοπεδική, πλαστική χειρουργική, ρευματολογική). Α. Συγγρός (δερματολογική). Αιγινήτειο (νευρολογική). Ασκληπιείο Βούλας (ορθοπεδική). Σωτηρία (τηλ. 210-7763.100, πνευμονολογική). Οφθαλμιατρείο Αθήνας (τηλ. 213-2052.701, οφθαλμολογική έως 14.30). Ευαγγελισμός (τηλ. 210-7201.000, ψυχιατρική). Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας (τηλ. 213-2057.000, ψυχιατρική έως 14.30). Γ. Γεννηματάς (τηλ. 210-7768.000, ψυχιατρική). Ελ. Βενιζέλου (μαιευτική). Παίδων Αγία Σοφία (παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική).
08.00-23.00
Αγιος Σάββας (ογκολογική μέχρι 15.00). Αγιοι Ανάργυροι (ογκολογική μέχρι 15.00). Γ. Γεννηματάς (τηλ. 210-7768.000, οφθαλμολογική).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08.00-08.00
Γενικό Κρατικό Νικαίας Αγ. Παντελεήμων (παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, γαστρεντερολογική, ενδοκρινολογική, θωρακοχειρουργική, νευρολογική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, οδοντιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, πνευμονολογική έως 16.00, ΩΡΛ, γυναικολογική, μαιευτική, παιδιατρικό).

Κυριακή 31 Μαΐου

ΑΘΗΝΑ
08.00-08.00
Γ. Γεννηματάς (τηλ. 210-7768.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, αιματολογική, γαστρεντερολογική, γναθοχειρουργική, ενδοκρινολογική, νευρολογική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, πλαστ. χειρουργική, ρευματολογική, ΩΡΛ). Σωτηρία (τηλ. 210-7763.100, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, θωρακοχειρουργική, οδοντιατρική, πνευμονολογική, ψυχιατρική 14.30-08.00 επομένης). Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας (τηλ. 213-2057.000, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, οδοντιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική, ΩΡΛ, γυναικολογική). Α. Συγγρός (δερματολογική). ΚΑΤ (τηλ. 213-2086.000 ορθοπεδική). Ασκληπιείο Βούλας (ορθοπεδική). Οφθαλμιατρείο Αθήνας (τηλ. 213-2052.701, οφθαλμολογική έως 14.30). Θριάσιο (ψυχιατρική). Αιγινήτειο (ψυχιατρική). Ελ. Βενιζέλου (γυναικολογική, μαιευτική). Αλεξάνδρα (τηλ. 210-3381.100, μαιευτική). Παίδων Αγλαΐα Κυριακού (παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική). Παίδων Πεντέλης (παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική).
08.00-23.00
Παμμακάριστος (τηλ. 213-2042.100, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, νευρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ). Αγιος Σάββας (έως 15.00 ογκολογική). Αγιοι Ανάργυροι (έως 15.00 ογκολογική).
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08.00-08.00
Τζάνειο (παθολογική και διαβητολογικό, καρδιολογική, χειρουργική, γαστρεντερολογική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, οδοντιατρική έως 22.00, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ, γυναικολογική, μαιευτική, παιδιατρικό, παιδοψυχιατρική). Μεταξά (θωρακοχειρουργική, ογκολογική).
Δευτέρα 1η Ιουνίου


ΑΘΗΝΑ
08.00-08.00
Ευαγγελισμός (τηλ.: 210-7201.000 παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αιματολογική, γαστρεντερολογική, γναθοχειρουργική, δερματολογική, ενδοκρινολογική, θωρακοχειρουργική, καρδιοχειρουργική, νευρολογική, νευροχειρουργική, νεφρολογική, οδοντιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική, οφθαλμολογική, πνευμονολογική, ρευματολογική, ΩΡΛ). Σισμανόγλειο (τηλ.: 210-8039.911, παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, αιματολογική, θωρακοχειρουργική, ουρολογική, οφθαλμολογική, πνευμονολογική, ΩΡΛ, παιδοψυχιατρική για εφήβους). Α. Συγγρός (δερματολογική). ΚΑΤ (τηλ.: 213-2086.000 ορθοπεδική, πλαστική χειρουργική). Ασκληπιείο Βούλας (ορθοπεδική). Οφθαλμιατρείο Αθήνας (τηλ.: 213-2052.701 οφθαλμολογική έως 14.30). ΨΝΑ  Δρομοκαΐτειο (ψυχιατρική για εκούσιες και εισαγγελικές). Αττικόν (10.00-22.00: ψυχιατρική, όχι εισαγγελικά). Αλεξάνδρα (τηλ.: 210-3381.100 γυναικολογική, μαιευτική). Ελ. Βενιζέλου (μαιευτική). Παίδων Αγία Σοφία (παιδιατρική, παιδοψυχιατρική).
08.00-23.00
Αγιοι Ανάργυροι (έως 14.30: παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, γαστρεντερολογική, ορθοπεδική, ουρολογική, πνευμονολογική, πλαστική χειρουργική, έως 15.00: ογκολογική). Αγιος Σάββας (έως 15.00: ογκολογική). Γ. Γεννηματάς (τηλ.: 210-7768.000 οφθαλμολογική).

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08.00-08.00
Αττικόν (παθολογική, καρδιολογική, χειρουργική, αγγειοχειρουργική, αιματολογική, γαστρεντερολογική, γναθοχειρουργική, δερματολογική, ενδοκρινολογική, νευρολογική έως 21.00, νευροχειρουργική, νεφρολογική, ορθοπεδική, οφθαλμολογική, ΩΡΛ, γυναικολογική, μαιευτική, παιδιατρικό).
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από