Γνωρίζετε ότι εκτός από την κατάθεση του Μηχανογραφικού στην Ελλάδα, μπορείτε ταυτόχρονα να συμπληρώσετε 2ο Μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου ως εναλλακτική επιλογή σε περίπτωση που δεν πετύχετε στην πρώτη σας επιλογή;
Για την εισαγωγή στα τμήματα της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός πρόσβασης που έχει ο έλληνας φοιτητής στη βεβαίωση πρόσβασης που παίρνει από το σχολείο του (μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων). Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/fmweb και οι επιτυχόντες καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή της θέσης τους με σχετικό έντυπο εγγραφής που βρίσκεται στην ίδια ιστοσελίδα.  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας, γύρω στα τέλη Αυγούστου, σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις από την Α" κατανομή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρά σε Β" κατανομή Ελλαδιτών. Επειδή πάντα μένουν κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο προχωρά σε Β" κατανομή που είναι και η τελική, και ο βαθμός πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου τότε αποτελεί και τη βάση του Τμήματος. Οι ελλαδίτες υποψήφιοι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Κύπρου μπορούν να δηλώσουν σχολές και τμήματα στο Μηχανογραφικό Δελτίο Κύπρου από πέντε επιστημονικά πεδία, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους.
Χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς και τα παιδιά σας αν θελήσετε να καταθέσετε και το 2ο Μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου:
n Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου το 2015 καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι δύο (2) προγενέστερα έτη από αυτό που υποβάλλουν την αίτηση.
n Οι υποψήφιοι για διεκδίκηση θέσης στα τμήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου απαιτείται να έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης τη βάση (10/20).
nΤο παιδί σας θα μπορεί να δηλώσει μέχρι και 10 Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνονται σε ένα (1) ή και δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
nΟ/Η υποψήφιος/α της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και αν επιθυμεί το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, αφού όμως εξεταστεί και στο μάθημα γενικής παιδείας Μαθηματική και Στοιχεία Στατιστικής (εξεταζόμενο σε εθνικό επίπεδο) εξασφαλίζοντας βάση (10/20).
n Από τη Θετική Κατεύθυνση, το παιδί σας θα μπορεί να δηλώσει μέχρι και δύο από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: 2ο, 3ο, 4ο, και 5ο, και αντίστοιχα από την Τεχνολογική έως και δύο από τα επιστημονικά πεδία 2ο, 4ο και 5ο.
nΗ περίοδος κατάθεσης Μηχανογραφικών για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου για το 2014 ήταν από 1 έως 19 Ιουλίου.
Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2015», εκδόσεις Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας