Με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται, οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια) που ώς τώρα εισάγονταν καθ' υπέρβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε δικό τους ποσοστό θέσεων καταργούνται. Ολοι οι υποψήφιοι πλέον θα διεκδικούν την εισαγωγή τους επί ίσοις όροις και μετά την εισαγωγή τους θα δίνονται ελεύθερες μετεγγραφές στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και όσους πληρούν κοινωνικά κριτήρια. Αυτό συμβαίνει λόγω της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό να εισάγονται οι πολύτεκνοι κ.λπ. ως ειδική κατηγορία. Επίσης στους υποψηφίους της Κεφαλονιάς προβλέπονται θέσεις σε ποσοστό 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους. Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές των γενικών και επαγγελματικών λυκείων το 2012 θα έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους το 2014 σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς δηλαδή νέα εξέταση, καταθέτοντας μόνο Μηχανογραφικό Δελτίο.