Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται με δύο τρόπους. Είναι:
Εξωτερική, όταν γίνεται από βαθμολογητές ανεξάρτητους από το σχολείο, τους οποίους έχει επιλέξει ο ΙΒΟ. Στα περισσότερα μαθήματα αποτελεί περίπου το 70% του τελικού βαθμού.
Τα γραπτά των επίσημων εξετάσεων, στο τέλος των δύο χρόνων φοίτησης, και όσες εργασίες υπόκεινται σε εξωτερική αξιολόγηση αποστέλλονται για βαθμολόγηση απευθείας στους εξεταστές του ΙΒΟ.
Εσωτερική, όταν γίνεται από τον καθηγητή του σχολείου με διαδικασίες που υποδεικνύονται και ελέγχονται από τον ΙΒΟ και αξιολογούν την επίδοση του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Περίπου το 30% του τελικού βαθμού σε κάθε μάθημα διαμορφώνεται από την εσωτερική αξιολόγηση, που, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος, μπορεί να έχει τη μορφή παρουσιάσεων, γραπτών εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων. Η τελική βαθμολογία δίνεται στην κλίμακα 1-7 (7 = άριστα).
Πέρα από την επίσημη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, που καθορίζουν τους βαθμούς των μαθητών για το Διεθνές Απολυτήριο, οι μαθητές αξιολογούνται συνεχώς με κριτήρια τη συμμετοχή τους στο μάθημα, τη συνέπεια στα καθήκοντά τους, την επίδοσή τους σε προφορικές και γραπτές εξεταστικές δοκιμασίες.
Για τον σκοπό αυτόν η σχολική χρονιά έχει χωριστεί σε δύο τετράμηνα και κάθε τετράμηνο σε δύο δίμηνα.
Στο τέλος κάθε τετραμήνου (Ιανουάριος - Ιούνιος) διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις.
Για να εξαχθεί ο τελικός βαθμός κάθε σχολικού έτους υπολογίζονται ο προφορικός βαθμός κάθε διμήνου με συντελεστή 10%, ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων του πρώτου τετραμήνου με συντελεστή 20% και ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων του δεύτερου τετραμήνου με συντελεστή 40%.
Ο τελικός βαθμός της πρώτης χρονιάς αποτελεί τη βασική παράμετρο διαμόρφωσης του προβλεπόμενου βαθμού του μαθητή.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από