Συγκεκριμένα ο οίκος υποβάθμισε:

  • Την Ιταλία από A+ σε Α- με αρνητικές προοπτικές.
  • Την Ισπανία από AA- σε A με αρνητικές προοπτικές.
  • Το Βέλγιο από AA+ σε AA με αρνητικές προοπτικές.
  • Τη Σλοβενία από AA- σε Α με αρνητικές προοπτικές.
  • Την Κύπρο από BBB σε ΒΒΒ- δηλαδή μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία junk επίσης με αρνητικές προοπτικές.

Ακόμη η Ιρλανδία παραμένει στo BBB+ αλλά το outlook μετατρέπεται αρνητικό.