Η Κεφαλαιακή Άσκηση που διενεργήθηκε σε 70 Ευρωπαϊκές Τράπεζες, αποσκοπεί στον καθορισμό του απαιτούμενου κεφαλαιακού περιθωρίου προστασίας (capital buffer) που χρειάζονται για να φτάσουν σε δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) ύψους 9% μέχρι τον Ιούνιο του 2012 υποθέτοντας ακραίες και άμεσες απομειώσεις σε κρατικά ομολόγα.  Η Κεφαλαιακή Άσκηση διενεργήθηκε χρησιμοποιώντας τον ισολογισμό 30 Ιουνίου 2011 και τιμές αγοράς κρατικών ομολόγων στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
 
Το συνολικό αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας για την Τράπεζα Κύπρου είναι €1.472 εκατ.  Το ποσό αυτό είναι μια προκαταρτική και ενδεικτική εκτίμηση που υπόκειται σε αλλαγές με βάση στοιχείων τέλος Σεπτεμβρίου 2011 και θα επανεξεταστεί από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές.  Το αναθεωρημένο ποσό θα αποτελέσει τη βάση για τα σχέδια κεφαλαιακής διάρθρωσης μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
 
Η ΕΤΑ σκοπεύει να θεωρήσει μετατρέψιμα αξιόγραφα (contingent convertibles), τα οποία δύνανται να απορροφήσουν πιθανές ενδεχόμενες ζημιές, ως αποδεκτά για το κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας.  Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους €887 εκατ. τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio), είναι συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ και έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πιθανές ενδεχόμενες ζημιές.  Λαμβάνοντας υπόψη τα €887 εκατ. ΜΑΕΚ, το επιπλέον ποσό κεφαλαίου που απαιτείται βάσει της αρχικής εκτίμησης της ΕΤΑ είναι €585 εκατ.
 
Η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου ύψους €585 εκατ. μέσω ενίσχυσης των κεφαλαίων από κέρδη των 12 μηνών μέχρι τον Ιούνιο 2012 καθώς και άλλων ενεργειών συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.
 
Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, η Τράπεζα Κύπρου βελτίωσε την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ρευστότητά της.  Η Τράπεζα διαθέτει δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86% στις 30 Ιουνίου 2011, περιορισμένη εξάρτηση από χρηματοδότηση μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων (με τον δείκτη καταθέσεων προς ενεργητικό να ανέρχεται σε 78% στις 30 Ιουνίου 2011) καθώς και ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία. Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας και η συντηρητική χρηματοδοτική διάρθρωση της Τράπεζας αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες.
 
Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, κ.Ανδρέα Ηλιάδη:
 
Αναφερόμενος στα προκαταρκτικά αποτελέσματα κεφαλαιακής άσκησης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κ.Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου που προέκυψαν από την άσκηση και την αυξημένη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων από 8% σε 9%.
 
Παράλληλα, στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί πολύ υψηλή ρευστότητα, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις  86%, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης και πολύ ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.  Το υψηλό επίπεδο ρευστότητας και η συντηρητική χρηματοδοτική διάρθρωση της Τράπεζας αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα διασφαλίζοντας την σταθερότητα του Συγκροτήματος και τα συμφέροντα των πελατών του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από