Στην τελική φάση βρίσκεται η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 700 συμβασιούχων στην ΕΡΤ. Το σχετικό αίτημα έχει ήδη εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εντός της εβδομάδος αναμένεται και η σχετική απόφαση της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής για να εκδοθεί η ΠΥΣ.

Η ανακατανομή των θέσεων στις ειδικότητες- μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ να περιορίσει τον αριθμό των προσλήψεων από 804 σε 700- έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν ορισμένες τροποποιήσεις στο πλαίσιο της τελικής απόφασης του φορέα, που θα ανακοινωθεί μετά την οριστική έγκριση του αιτήματος.

Σύμφωνα με την τωρινή κατανομή, προβλέπεται η πρόσληψη 219 εργαζομένων σε θέσεις 23 διαφορετικών ειδικοτήτων, που θα γίνουν μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθώς και η πρόσληψη 481 υπαλλήλων σε θέσεις 19 ειδικοτήτων οι οποίοι θα επιλεγούν εκτός ΑΣΕΠ με κριτήρια που θα καθοριστούν από την ΕΡΤ.

Τα κριτήρια
Για τις 219 θέσεις η προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ και από την ΕΡΤ δεν απέκλειαν να εισηγηθούν προς την Ανεξάρτητη Αρχή να ορίσει ως κριτήριο πρόσληψης για ορισμένες θέσεις την ύπαρξη ελάχιστης προϋπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται για όλες τις προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, θα ληφθεί υπόψη η εντοπιότητα ενώ βασικά βαθμολογούμενα κριτήρια θα είναι η εμπειρία, ο χρόνος ανεργίας, εάν ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, εάν διαθέτει ανήλικα τέκνα, καθώς και εάν είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει αρχικά βάσει του βαθμού εντοπιότητας και στη συνέχεια βάσει των μορίων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται από την προσκόμιση των οριζόμενων δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη για τις 481 θέσεις εκτός ΑΣΕΠ θα εκδοθεί από την ίδια την ΕΡΤ. Προβλέπεται συγκεκριμένα να βγει μία πρώτη προκήρυξη που δεν θα περιλαμβάνει ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και μία εβδομάδα αργότερα εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα εκδοθεί και δεύτερη προκήρυξη στην οποία θα αναφέρονται και οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων. Το κείμενο των προκηρύξεων θα δημοσιευθεί και στον Τύπο, ενώ οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν αιτήσεις απευθείας στον φορέα.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή θα είναι η προϋπηρεσία, η οποία για ορισμένες θέσεις θα ορίζεται στην ύπαρξη εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους ενώ για άλλες θα προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία άνω των δύο ή και τριών ετών. Παράλληλα, θα οριστούν ισχυρά ασυμβίβαστα, που θα αποκλείουν υποψήφιους.

Ετσι, για παράδειγμα δεν θα πρέπει κάποιος υποψήφιος να διαθέτει εργασιακή σχέση με ανταγωνιστικά μέσα (όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, δημοσιογραφικά σάιτ, τηλεοπτικά περιοδικά) ούτε να εισπράττει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αμοιβή από φορέα του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Η αξιολόγηση
Με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ, που θα ακολουθήσει την ΠΥΣ, θα καθοριστούν όλες οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων, τα οποία θα περιληφθούν στη σχετική προκήρυξη. Σε κάθε περίπτωση, για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αξιολόγηση από επιτροπές. Ειδικότερα, θα υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής, που θα απαρτίζεται από τους 5 γενικούς διευθυντές της ΕΡΤ και κάτω από αυτή θα συσταθούν Επιτροπές Επιλογής ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

Η πρόσληψη για όλες τις θέσεις θα γίνει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διάρκειας έως 12 μηνών, ενώ προβλέπεται ότι μπορεί να ανανεωθεί για άλλους 12 μήνες και σε κάθε περίπτωση - όπως ορίζει ο νόμος- το συνολικό διάστημα απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ, το ετήσιο κόστος που συνεπάγεται η πρόσληψη των 700 υπαλλήλων ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ.

219 μέσω ΑΣΕΠ και 481 με κριτήρια που θα καθοριστούν από την ΕΡΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από