1957: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Ενώ ο λαβών την εντολήν σχηματισμού κυβερνήσεως εις την Αγγλίαν κ. Χάρολντ Μακμίλλαν ήρχισεν τας συνομιλίας του με διαφόρους πολιτικούς παράγοντες του κόμματος και αναμένεται ότι θα έχη σχηματίση υπουργείον εντός ολίγων ημερών, όλοι σχεδόν οι διπλωματικοί σχολιασταί των μεγάλων πρωτευουσών τονίζουν την δυσάρεστον έκπληξιν την οποίαν προεκάλεσεν ο παραμερισμός του κ. Μπάτλερ εις την κοινήν γνώμην... Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντάλλες φέρεται δηλώσας...

ότι ο νέος Βρεταννός πρωθυπουργός δύναται να αναμένη πρόσκλησιν διά συνομιλίας εις τον Λευκόν Οίκον πολύ σύντομα».

(«ΤΑ ΝΕΑ»)

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ