Ασθενής και προβληματική στη σύνθεσή της, η νέα γενιά τρομοκρατών δείχνει
απαράσκευη με τις κινήσεις της - και γι' αυτό επικίνδυνη, ικανή να προκαλέσει
ζημιές, ακόμη και θάνατο.


Παλαιοί χειριστές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι βρίσκονται σε
διασύνδεση με «ξοφλημένα» στελέχη του «επαναστατικού» χώρου, που είτε δεν
θέλουν να πιστέψουν ότι ηττήθηκαν είτε κινούνται από αισθήματα εκδίκησης. Για
τους παραπάνω λόγους αποδίδονται ευθέως οι ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου
Δημόσιας Τάξης.


Δεν γίνεται συστηματική προσπάθεια αποκάλυψης και εξάρθρωσης των νέων σχημάτων
ένοπλης βίας. H Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει περιέλθει σε αδράνεια.
Φορτώθηκε με 100 και πλέον άσχετους αστυνομικούς, χωρίς παραστάσεις και γνώση,
με αποτέλεσμα να μένει ακινητοποιημένη, ανήμπορη να συνδυάσει στοιχεία και να
δράσει αποτελεσματικά.


Απαίδευτοι, κομματικής προσήλωσης αστυνομικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν
νεοφώτιστους, χωρίς συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης, δήθεν επαναστάτες.
Πρόκειται για τον συνδυασμό που σκοτώνει, πιθανότατα κατά λάθος και εξ
αμελείας... Ό,τι χειρότερο, δηλαδή.