ΜΕΡΟΣ επιδόματος που είχε θεσπιστεί το 2002 και η τρίτη δόση του
επρόκειτο να καταβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2005 παρακρατεί η κυβέρνηση από
δεκάδες χιλιάδες αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων.


Την αυθαίρετη παρακράτηση όπως και την άρνηση του υπουργείου Οικονομικών να
εξισώσει τις συντάξεις των αποστράτων που βγήκαν στη σύνταξη μετά το 2000 με
αυτές των παλαιότερων συναδέλφων τους καταγγέλλει με ανοιχτή επιστολή του ο
επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος ε.α. Νίκος Παππάς. Από την πλευρά τους οι
Ενώσεις Αποστράτων τονίζουν ότι «η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει
ικανοποιήσει, αλλά ουδέ καν δρομολογήσει την ικανοποίηση των ρητών
προεκλογικών δεσμεύσεών της» - για τους αποστράτους και τη θέσπιση νέου
μισθολογίου.