Μια φορά και έναν καιρό, ο πρόεδρος της FED Άλαν Γκρίνσπαν υπερηφανευόταν για
την ικανότητά του να μην επιτρέπει στο κοινό του να εξάγει ξεκάθαρα
συμπεράσματα από τις δηλώσεις που συνόδευαν τις ανακοινώσεις για τη
νομισματική πολιτική. Ο κ. Γκρίνσπαν γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη που έχουν τα
λόγια του. Έτσι, όταν πρόσφατα ανακοίνωσε πως τα αμερικανικά επιτόκια είναι
«σχετικά χαμηλά», υπονοούσε ξεκάθαρα πως βρισκόμαστε μπροστά σε απανωτές
αυξήσεις στο κόστος δανεισμού σε δολάρια. Το ερώτημα είναι πλέον όχι εάν η FED
θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων, αλλά μέχρι πού θα φτάσουν οι
αυξήσεις αυτές.